Спортен календар за 2015 г.

Януари

25.01 – изпит Бушин
30.01 – изпит Имеон 9
31.01 – изпит Поморие

Февруари

13.02 – изпит Имеон
18.02 – изпит Масакацу
21.02 – изпит Плевен
28.02 – вътрешен семинар + изпит за дан

Март

12.03 – семинар с Ито сенсей (*)
16.03 – изпит ВАА
18.03 – изпит ВАА
20.03 – изпит Айки Скуул
27.03 – изпит Айки Будо

Април

03.04 – семинар с Курибаяши сенсей
20.04 – изпит Айкикен
24.04 – изпит Имеон
25.04 – изпит Бущидо

Май

13.05 – изпит Масакацу
14.05 – изпит ЦАК
23.05 – изпит Поморие
29.05 – изпит Айки Будо
30.05 – изпит Плевен

Юни

05.06 – изпит Айки Скуул
19.06 – изпит Имеон
24.06 – изпит ВАА
26.06 – изпит ВАА

Юли

2-7.07 – семинар с Инагаки сенсей
31.07 – изпит Айки Будо

Август

07.08 – изпит Имеон
21.08 – изпит Имеон 9

Септември

16.09 – изпит ВАА
18.09 – изпит ВАА
25.09 – изпит Имеон
26.09 – изпит Бушин

Октомври

24-25.10 – Семинар с Доджо-чо Айкикай Хомбу доджо – Мицутеру Уешиба

Ноември

07.11 – изпит Плевен
07.11 – изпит Айкикен
14.11 – вътрешен семинар+изпит за дан
20.11 – изпит Имеон
21.11 – изпит Поморие
25.11 – изпит Масакацу
27.11 – изпит Айки Скуул
28.11 – изпит Бушидо

Декември

07.12 – изпит Нибиру
08.12 – изпит Имеон 9
11.12 – изпит ВАА
15.12 – изпит ЦАК
16.12 – изпит Айки Будо

(*) Семинарите отбелязани със звездичка ще се проведат с техническото съдействие на БАФ.

Comments are closed.