ИАФ

Международната Айкидо Федерация (IAF – International Aikido Federation) е обединение от айкидо федерации, които са директно свързани с Aikikai Hombu в Япония, също наричан „главната къща“ на Айкидо.

Тя е единствената световна федерация от подобни Айкидо федерации и понастоящем обединява 46 страни членки.

Организация

Организационната структура на IAF е една уникална смесица.

Президентът на IAF е винаги Aikido Doshu и структура наречена Superior Council (главен съвет) има силата да наблюдава и следи решенията взимани на конгресите на IAF, за да са сигурни че федерацията не се е отклонила от пътя на айкидо, както е учил и самият създател на Айкидо – Морихей Уешиба.

Тези решения се взимат на конгреса на делегатите от всяка страна член. Конгресът се свиква на всеки 4 години под патронажа на председателя на ИАФ (IAF) и взема решения по средством демократични дебати и гласувания. Всеки член има право на един глас.

Членство

Членството в ИАФ е отворено за всички организации които имат признанието на Aikikai Hombu.

В момента има около 53 организации, които имат признанието на Aikikai Hombu, но не всички от тези организации могат да бъдат членове на ИАФ.

По настоящем, правило на ИАФ гласи, че всяка страна може да има само един член на Международната федерация. Важно е да се знае, че членството в ИАФ е нещо съвсем различно от признанието на Aikikai Hombu

Управление

Важна задача на конгреса е да избере официалните лица, които ще управляват ежедневните операции на ИАФ, както и на провеждането на самите конгреси. Управляващите Федерацията са: Председател, Главен Секретар, Ковчежник и Технически Съветник (без глас), който се избира от Aikikai Hombu

Тези лица са отговорни пред Главният Комитет, който се събира на всеки две години. От своя страна той е отговорен пред Конгреса.

Айкидо практичен курс.

Много конгреси на ИАФ се провеждат в Япония и обикновено успоредно с това се провежда и тренировъчен курс по айкидо, за да се постави паралел с Конгреса.

Този курс е важна част от Конгреса на ИАФ, тъй като позволява на делегати а и обикновенни айкидисти да практикуват изкуството под наблюдението на едни от най-високите по ранг инструктори, свързани с Aikikai Hombu

Световно признание

ИАФ провежда първия си Конгрес през 1976 г. в Токио. През 1984 г. федерацията става Главната Асоциация на Международни Спортни Федерации GAISF както и на Международната асоциация за световните игри (IWGA).

Приемането в GAISF и в IWGA е крайпътен камък в развитието на ИАФ, защото членството в тези две организации дава световно признание на Айкидо, на Doshu и на Aikikai Hombu.

Като член на IWGA, ИАФ участва в Световните игри. Въпреки че Айкидо няма състезателен характер, участието в Световните игри е важна стъпка за популяризирането на Айкидо по света.

Постижения

От своето основаване през 1976 ИАФ също успява да направи и други важни стъпки:

  1. ИАФ предоставя възможност на всички айкидисти в света да могат да се срещат и да практикуват заедно изкуството Айкидо, под наблюдението и напътствията на едни от най-високите по ранг учители и особено тези от тях свързани с Aikikai Hombu.
  2. ИАФ предоставя отворен форум в който айкидо организации свързани с Aikikai могат да се срещат като приятели и да обсъждат проблеми от общ характер.
  3. ИАФ също предоставя и форум за обсъждане на проблеми и между самите организации и инструктори свързани с Aikikai Hombu по света.
  4. ИАФ спомага за осигуряването на официален канал за комуникация между айкидо организации и Aikikai Hombu.
  5. На национално и континентално ниво ИАФ спомага за посяването на семената на Айкидо на нова почва: да запознае и разпространи славата на Айкидо изкуството в нови страни, където то не е познато.
  6. ИАФ създава официални контакти с признати спортни организации, и така се изявява на Световните игри, където рискът от погрешно разбиране на изкуството е голям. Айкидо не е спорт и няма състезателен характер.
  7. Статусът на ИАФ като призната международна федерация е в голяма подкрепа на някои федерации да получат признанието на техните държави.

Не всички страни членки имат нужда от подобно признание, но някои да – а това е факт от голяма важност за ИАФ.

Comments are closed.