Принципи

Принцип на използване енергията на противника

Няма безполезно разпиляване на енергията, а всъщност използване най-рационално външната и вътрешната енергия, както на самия себе си, така и на противника.

Завъртане посоката на енергията на противника към самия него, използване до максимум на чуждата противникова енергия. Избягване на всяка една ситуация на противопоставяне и най-пълно да се използва силата на течението.

Принцип на „Атеми“

„Атеми“ буквално означава „да удариш по тялото“. Някои акцентуват момента на удара върху определени телесни витални точки и участъци. Всъщност една от целите на „атеми“ е да извади от равновесие противника. В този смисъл фокусът е върху ръката, крака и причиняването на енергийно неравновесие – „ки“-извеждане от равновесие. Смята се, че при „атеми“ се извършва енергийно проектиране към противника.

Принцип на Ки

Айкидо е единственото изкуство зародило се през 20 век, което съдържа в себе си като наименование работата с „Ки“ енергията. В Айкидо преобладава изключително много предварителното усвояване на работата с енергията. Това дава основание на мнозина майстори да го наричат духовно бойно изкуство и да го смятат като „Дзен в движение“. Всеки разбира „Ки“ според равнището, до което е достигнал. Но би трябвало да се знае, че има два вида енергия – материална и духовна. На равнището, на което се намира съвременния човек, съществува т.н. индивидуално „Ки“ – материална жизнена енергия, която протича в така наречените меридиани, част от етерното тяло на човека. В същото време съществува и универсално „Ки“, наречено още „Дух на живота“, който просмуква Вселената. Чрез постоянна тренировка на ума и тялото индивидуалното Ки се хармонизира с вселенското Ки и това единство се проявява в динамичното, струящо движение на силата Ки, която е свободна и течна, нерушима и непобедима. Това е същността, въплътена в Айкидо. Очевидно понятията: хармония – АЙ, енергия – КИ, и път в живота – ДО, са пряко свързани.

Принцип на центъра „Хара“

Под „център“ в изкуствата на воина се разбира т.нар. „хара“ или два-три пръста под пъпа.
Това е мястото, където се концентрира енергията – първичната „Ки“- източник на физическа енергия.
Този център съвпада с т.нар. чакра – втора основна чакра от общо познатите седем в енергийното тяло на съвременния човек. Известни са четири основни правила за работа с този център „хара“:

Запази центъра, Отпусни се напълно, Поддържай тежестта ниско долу, Излъчвай Ки.

Принцип на овладяване на контрол /себеконтрол/ и себеосъзнаване

За овладяването на т.нар. „контрол върху тялото и ума“ говорят всички школи в Изкуствата на воина.

Пълен себеконтрол, това е основното изискване от ученика, тръгнал по пътеката наречена Будо.

Едва когато това бъде постигнато, вървящият по тази пътека се превръща в майстор и може да обучава други по тази пътека.

Без наличието на пълен себеконтрол включващ тялото, емоциите, ума, съзнанието – себеосъзнаването, не може никой да е и да бъде учител по каквато и да е техника – физическа и психическа.

Принцип на Непротиводействие

Атака, контраатака, самоотбрана в Айкидо губят смисъл. Остава метода на мълниеносно реагиране и избягване на удара, придружено с обездвижване на атакуващия, без да се излъчва в момента на неговото приковаване към земята ни най-малко отрицателно чувство към него. Енергията му внимателно трябва да бъде отведена в безопасната посока към земята. Неутрализирането на енергията и нейното отвеждане в безопасна посока, ако не е съчетано с предпазване на самия нападател от собствената му агресия, показва, че липсва любов в момента на срещата с атакуващия. Първият щит – това е психическото обграждане и мисловно следене на действията на атакуващия, втория щит – това е чувството на снизходителност към немирника, и любов към него. Излъчването на любов към обкръжаващия свят, е задължително условие за успех и справяне със ситуацията.

Принцип на „Джу“ – податливост, мекота и гъвкавост

„Ако нахлуе несдържан поток, ти не се бори, сили напразно не пръскай – смело на вълните се отдай!“
„Следвай пътя на водата !“

Принципът в бойните изкуства, че мекото контролира твърдото и гъвкавото надвива твърдото се трансформира в Айкидо по следния начин:

„Когато те бутат, завърти се и заобиколи, когато те дръпнат, влез в кръговото движение.“

Comments are closed.