2018 – Sports calendar

Януари
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
16.01.2018 16.01.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи КБИ „Имеон 9“ Казанлък
България
17.01.2018 17.01.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи КБИ „Имеон 9“ Стара Загора
България
19.01.2018 19.01.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
27.01.2018 27.01.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
26.01.2018 28.01.2018 Международен курс (семинар) с Курибаяши Сенсей 12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
БАФ,
Други български клубове,
Чуждестранни участници (над 7 държави)
София
България
Февруари
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
03.02.2018 04.02.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи СК „Масакацу“ София
България
03.02.2018 03.02.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
04.02.2018 04.02.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
14.02.2018 14.02.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
10-11 год.
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
СК „Варненска айкидо академия“ Варна
България
23.02.2018 23.02.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
25.02.2018 25.02.2018 Регионален курс
Изпит
Всички възрастови групи АК „Поморие 97“ Поморие
България
Март
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
15.03.2018 15.03.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
16.03.2018 16.03.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
17.03.2018 17.03.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
24.03.2018 24.03.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
30.03.2018 30.03.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
ЦАК „Сенсей Георги Иванов“ София
България
Април
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
16.04.2018 16.04.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
10-11 год.
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
СК „Варненска айкидо академия“ Варна
България
17.04.2018 17.04.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Казанлък
България
18.04.2018 18.04.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Стара Загора
България
20.04.2018 20.04.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
21.04.2018 22.04.2018 Национален семинар
Подбор на млади и проспериращи спортисти
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Всички клубове на
БАФ
Казанлък
България
30.04.2018 30.04.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи СКБИ „Бушидо“
СК „Бушин“
Шумен
България
Май
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
10.05.2018 10.05.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
10.05.2018 12.05.2018 Международен курс (семинар) с Кей Изава Сенсей 12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
БАФ,
Други български клубове,
Чуждестранни участници
София
България
12.05.2018 13.05.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи СК „Масакацу“ София
България
18.05.2018 18.05.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
СК „Варненска айкидо академия“ Варна
България
25.05.2018 25.05.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
29.05.2018 29.05.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Казанлък
България
30.05.2018 30.05.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Стара Загора
България
Юни
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
15.06.2018 15.06.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
16.06.2018 17.06.2018 Национален семинар
Изпит за дан степени
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Всички клубове на
БАФ
София
България
20.06.2018 20.06.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
10-11 год.
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
СК „Варненска айкидо академия“ Варна
България
29.06.2018 29.06.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
ЦАК „Сенсей Георги Иванов“ София
България
Юли
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
12.07.2018 12.07.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
19.07.2018 19.07.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Стара Загора
България
20.07.2018 20.07.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Казанлък
България
27.07.2017 27.07.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
27.07.2018 27.07.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
28.07.2018 28.07.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
Август
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
10.08.2018 10.08.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
Септември
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
11.09.2018 11.09.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Казанлък
България
12.09.2018 12.09.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Стара Загора
България
21.09.2018 21.09.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
28.09.2018 28.09.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
ЦАК „Сенсей Георги Иванов“ София
България
Октомври
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
03.10.2018 03.10.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
СК „Варненска айкидо академия“ Варна
България
07.10.2018 07.10.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи СКБИ „Бушидо“
СК „Бушин“
Шумен
България
10.10.2018 10.10.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
СК „Варненска айкидо академия“ Варна
България
13.10.2018 14.10.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи СК „Масакацу“ София
България
19.10.2018 19.10.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
Ноември
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
06.11.2018 06.11.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Казанлък
България
07.11.2018 07.11.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Стара Загора
България
17.11.2018 17.11.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
17.11.2018 18.11.2018 Национален семинар
Изпит за дан степени
Събрание и обучение на треньорите на БАФ
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Всички клубове на
БАФ
София
България
23.11.2018 23.11.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
24.11.2018 25.11.2018 Регионален курс
Изпит
Всички възрастови групи АК „Поморие 97“ Поморие
България
Декември
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
12.12.2018 12.12.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
СК „Варненска айкидо академия“ Варна
България
14.12.2018 14.12.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
10-11 год.
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
СК „Варненска айкидо академия“ Варна
България
14.12.2018 14.12.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
ЦАК „Сенсей Георги Иванов“ София
България
14.12.2018 14.12.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
15.12.2018 15.12.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
15.12.2018 16.12.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи СК „Масакацу“ София
България
21.12.2018 21.12.2018 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България

Comments are closed.