Спортен календар за 2016 г.

Януари
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
28.01.2016 28.01.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
29.01.2016 29.01.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
29.01.2016 29.01.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
КБИ „Имеон 9“ Казанлък
България
30.01.2016 30.01.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Казанлък
България
30.01.2016 30.01.2016 Регионален курс
Изпит
Всички възрастови групи АК „Поморие 97“ Поморие
България
Февруари
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
03.02.2016 03.02.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи СК „Масакацу“ София
България
12.02.2016 12.02.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
КБИ „Имеон“
КБИ „Авитохол“
Сдр. „Обелиск“
София
България
13.02.2016 13.02.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон“
КБИ „Авитохол“
Сдр. „Обелиск“
София
България
17.02.2016 17.02.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
СК „Варненска айкидо
академия“
Варна
България
20.02.2016 20.02.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи КИБИ „Айкидо“ Плевен
България
24.02.2016 24.02.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
10-11 год.
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
СК „Варненска айкидо
академия“
Варна
България
28.02.2016 28.02.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи СКБИ „Бушидо“
СК „Бушин“
Шумен
България
Март
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
18.03.2016 18.03.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
24.03.2016 24.03.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
25.03.2016 27.03.2016 Международен курс (семинар)
с Курибаяши Сенсей
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
БАФ,
Други български клубове,
Чуждестранни участници (над 7 държави)
София

България

Април
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
16.04.2016 17.04.2016 Национален семинар
Изпит за дан степени
Подбор на млади и проспериращи спортисти
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Всички клубове
на
БАФ
София
България
22.04.2016 22.04.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
КБИ „Имеон“
КБИ „Авитохол“
Сдр. „Обелиск“
София
България
23.04.2016 23.04.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон“
КБИ „Авитохол“
Сдр. „Обелиск“
София
България
27.04.2016 27.04.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
СК „Варненска айкидо
академия“
Варна
България
Май
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
11.05.2016 11.05.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи СК „Нибиру“ София
България
11.05.2016 11.05.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи СК „Масакацу“ София
България
18.05.2016 18.05.2016 Регионален курс
Изпит
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
ЦАК „Сенсей Георги Иванов“ София
България
18.05.2016 18.05.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
СК „Варненска айкидо академия“ Варна
България
20.05.2016 20.05.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи КИБИ „Айкидо“ Плевен
България
26.05.2016 26.05.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
27.05.2016 28.05.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
Юни
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
04.06.2016 05.06.2016 Национален семинар
Изпит за дан степени
Подготовка за Европейското събитие
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Всички клубове на
БАФ
София
България
17.06.2016 19.06.2016 Международен курс (Европейско събитие) с Доджо-чо
Митсутеру Уешиба Сенсей и Катсуаки Асай Сенсей
Национални отбори Национални спортни
федерации от Европа
Прага
Чехия
22.06.2016 22.06.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
10-11 год.
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
СК „Варненска айкидо
академия“
Варна
България
23.06.2016 23.06.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
КБИ „Имеон“
КБИ „Авитохол“
Сдр. „Обелиск“
София
България
24.06.2016 24.06.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон“
КБИ „Авитохол“
Сдр. „Обелиск“
София
България
Юли
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
28.07.2016 28.07.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
29.07.2016 29.07.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
Август
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
05.08.2016 05.08.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
КБИ „Имеон“
КБИ „Авитохол“
Сдр. „Обелиск“
София
България
06.08.2016 06.08.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон“
КБИ „Авитохол“
Сдр. „Обелиск“
София
България
19.08.2016 19.08.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
КБИ „Имеон 9“ Казанлък
България
20.08.2016 20.08.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Казанлък
България
Септември
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
05.09.2016 11.09.2016 Международен курс (Европейско събитие) с Шигеми Инагаки
Сенсей
Подготовка за XII Конгрес на
Международната Айкидо Федераци
Специализиран за спортисти работещи
с айкидо оръжия
Спортисти от Европа Осимо
Италия
07.09.2016 07.09.2016 Регионален курс
Изпит за кю
степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
СК „Варненска
айкидо академия“
Варна
България
09.09.2016 09.09.2016 Регионален курс
Изпит за кю
степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
КБИ „Имеон“
КБИ „Авитохол“
Сдр. „Обелиск“
София
България
10.09.2016 10.09.2016 Регионален курс
Изпит за кю
степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон“
КБИ „Авитохол“
Сдр. „Обелиск“
София
България
26.09.2016 03.10.2016 XII Конгрес на Международната
Айкидо Федерация
(Световно събитие с ранг на Олимпиада)
Национални отбори и делегации
от целия свят
Делегати и Национален отбор
от Българска Айкидо Федерация
Такасаки
Япония
Октомври
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
12.10.2016 12.10.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
СК „Варненска айкидо
академия“
Варна
България
17.10.2016 17.10.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи СК „Масакацу“ София
България
22.10.2016 23.10.2016 Международен курс (Световно събитие) с Дошу Моритеру Уешиба Национални отбори Национални спортни
федерации от света
Брюксел
Белгия
Ноември
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
12.11.2016 12.11.2016 Регионален курс
Изпит за кю
степени
Всички
възрастови групи
КИБИ „Айкидо“ Плевен
България
15.11.2016 15.11.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи СКБИ „Бушидо“
СК „Бушин“
Шумен
България
19.11.2016 20.11.2016 Национален семинар
Изпит за дан степени
Събрание и обучение на треньорите на БАФ
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Всички клубове на
БАФ
София
България
22.11.2016 22.11.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
КБИ „Имеон“
КБИ „Авитохол“
Сдр. „Обелиск“
София
България
23.11.2016 23.11.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон“
КБИ „Авитохол“
Сдр. „Обелиск“
София
България
26.11.2016 26.11.2016 Регионален курс
Изпит
Всички възрастови групи АК „Поморие 97“ Поморие
България
Декември
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
02.12.2016 02.12.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи СК „Нибиру“ София
България
12.12.2016 12.12.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
СК „Варненска айкидо академия“ Варна
България
14.12.2016 14.12.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
10-11 год.
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
СК „Варненска айкидо
академия“
Варна
България
15.12.2016 15.12.2016 Регионален курс
Изпит
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
ЦАК „Сенсей Георги Иванов“ София
България
16.12.2016 16.12.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
КБИ „Имеон 9“ Казанлък
България
17.12.2016 17.12.2016 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Казанлък
България
19.12.2016 19.12.2016 Регионален курс
Изпит за кю
степени
Всички
възрастови групи
СК „Масакацу“ София
България
22.12.2016 23.12.2016 Регионален курс
Изпит за кю
степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
23.12.2016 23.12.2016 Регионален курс
Изпит за кю
степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България

Comments are closed.