Спортен календар за 2017 г.

Януари
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
16.01.2017 16.01.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи КБИ „Имеон 9“ Казанлък
България
17.01.2017 17.01.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи КБИ „Имеон 9“ Стара Загора
България
24.01.2017 24.01.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
25.01.2017 25.01.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
26.01.2017 26.01.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
27.01.2017 27.01.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
Февруари
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
01.02.2017 01.02.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи СК „Масакацу“ София
България
15.02.2017 15.02.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
10-11 год.
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
СК „Варненска айкидо академия“ Варна
България
21.02.2017 21.02.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
22.02.2017 22.02.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
СК „Варненска айкидо академия“ Варна
България
25.02.2017 26.02.2017 Регионален курс
Изпит
Всички възрастови групи АК „Поморие 97“ Поморие
България
Март
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
10.03.2017 10.03.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
17.03.2017 17.03.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
23.03.2017 23.03.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
24.03.2017 26.03.2017 Международен курс (семинар) с Курибаяши Сенсей 12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
БАФ,
Други български клубове,
Чуждестранни участници (над 7 държави)
София
България
27.03.2017 27.03.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
Април
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
08.04.2017 13.04.2017 Национален детски семинар
Подбор на млади и проспериращи спортисти
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
12-15 год.
16-19 год.
Всички клубове на
БАФ
Поморие
България
22.04.2017 23.04.2017 Национален семинар
Изпит за дан степени
Подбор на млади и проспериращи спортисти
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Всички клубове на
БАФ
София
България
22.04.2017 23.04.2017 Детски айкидо фестивал до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
БАФ София
България
25.04.2017 25.04.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
30.04.2017 30.04.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Казанлък
България
30.04.2017 30.04.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Стара Загора
България
19.04.2017 19.04.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
10-11 год.
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
СК „Варненска айкидо академия“ Варна
България
30.04.2017 30.04.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи СКБИ „Бушидо“
СК „Бушин“
Шумен
България
Май
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
03.05.2017 03.05.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
СК „Варненска айкидо академия“ Варна
България
05.05.2017 07.05.2017 Международен курс (Европейско събитие) с Шигеми Инагаки Сенсей Специализиран за спортисти работещи с айкидо оръжия Спортисти от Европа София
България
09.05.2017 09.05.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи СК „Масакацу“ София
България
10.05.2017 10.05.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
10.05.2017 10.05.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
СК „Варненска айкидо академия“ Варна
България
17.05.2017 17.05.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
СК „Варненска айкидо академия“ Варна
България
23.05.2017 23.05.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
27.05.2017 28.05.2017 Национален семинар 12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
СКБИ „Бушидо“
СК „Бушин“
БАФ
Шумен
България
29.05.2017 29.05.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Стара Загора
България
30.05.2017 30.05.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Казанлък
България
Юни
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
12.06.2017 12.06.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
17.06.2017 18.06.2017 Национален семинар
Изпит за дан степени
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Всички клубове на
БАФ
София
България
21.06.2017 21.06.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
10-11 год.
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
СК „Варненска айкидо академия“ Варна
България
Юли
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
14.07.2017 14.07.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
20.07.2017 20.07.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Казанлък
България
21.07.2017 21.07.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Стара Загора
България
27.07.2017 27.07.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
27.07.2017 27.07.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
28.07.2017 28.07.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
Август
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
08.08.2017 08.08.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
Септември
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
15.09.2017 17.09.2017 Международен курс (Световно събитие) с Дошу Моритеру Уешиба Национални отбори Национални спортни федерации от света Клуж-Напока
Румъния
26.09.2017 26.09.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
27.09.2017 27.09.2017 Регионален курс

Изпит за кю степени

до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
28.09.2017 28.09.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Казанлък
България
29.09.2017 29.09.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Стара Загора
България
Октомври
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
04.10.2017 04.10.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
СК „Варненска айкидо академия“ Варна
България
11.10.2017 11.10.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
СК „Варненска айкидо академия“ Варна
България
15.10.2017 15.10.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи СК „Масакацу“ София
България
25.10.2017 25.10.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
Ноември
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
06.11.2017 06.11.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Казанлък
България
07.11.2017 07.11.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ Стара Загора
България
12.11.2017 13.11.2017 Детски Айкидо Фестивал София до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
БАФ София
България
18.11.2017 19.11.2017 Национален семинар
Изпит за дан степени
Събрание и обучение на треньорите на БАФ
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Всички клубове на
БАФ
София
България
22.11.2017 22.11.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
24.11.2017 24.11.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България
25.11.2017 26.11.2017 Регионален курс
Изпит
Всички възрастови групи АК „Поморие 97“ Поморие
България
26.11.2017 26.11.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи СКБИ „Бушидо“
СК „Бушин“
Шумен
България
Декември
От До Спортна проява Възрастова група Участници в мероприятието Място
05.12.2017 06.12.2017 Френдшип семинар Всички възрастови групи СК „Айки Будо“
БАФ
София
България
09.12.2017 09.12.2017 9-та демонстрация на приятелството 12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
СК „Чоуа“ София
България
11.12.2017 11.12.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
СК „Варненска айкидо академия“ Варна
България
13.12.2017 13.12.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
10-11 год.
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
СК „Варненска айкидо академия“ Варна
България
15.12.2017 15.12.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
до 6 год.
7-9 год.
10-11 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
16.12.2017 16.12.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
Сдр. „Айки Будо“
Сдр. „Каннагара доджо“
София
България
17.12.2017 17.12.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
Всички възрастови групи СК „Масакацу“ София
България
20.12.2017 20.12.2017 Регионален курс
Изпит за кю степени
12-15 год.
16-19 год.
20-25 год.
над 25 год.
КБИ „Имеон 9“ София
България

Comments are closed.