Техническа комисия

Христо Михайлов 6 дан – председател
Пламен Дончев 5 дан
Стефан Златев 5 дан
Николай Димитров 4 дан

Comments are closed.